مديرعامل شركت عمران آبشار اسپادانا: مجتمع بزرگ آبشار يادگار نظام جمهوري اسلامي در اصفهان مي‌شود
روزنامه جمهوري اسلامي
26/02/1390
سرويس خبر: شهرستان
مديرعامل شركت عمران آبشار اسپادانا:
مجتمع بزرگ آبشار يادگار نظام جمهوري اسلامي در اصفهان مي‌شوداشاره: امروزه مسكن نه تنها به عنوان يكي از نيازهاي اوليه بشر مطرح است بلكه با افزايش جمعيت و گسترش شهرنشيني و ايجاد تراكم جمعيتي در كلانشهرها، ساخت مسكن ارزان و انبوه از مسايل مهم عمران و شهرسازي كلان محسوب مي‌شود و ساخت پروژه‌هاي مسكوني بزرگ همراه با ايجاد خدمات تخصصي تجاري، فرهنگي، آموزشي، پزشكي، ورزشي و تفريحي در كنار آنها و ايجاد تسهيلات اقامتي همراه با دسترسي آسان به كليه نيازها و خدمات روزمره از ويژگي‌هاي مهم شهرسازي مدرن امروز جهان به شمار مي‌آيد. از طرفي اهميت امر مسكن و خانه‌دار بودن در بهداشت رواني انسان‌ها به حدي است كه تأثير مستقيمي بر راندمان كاري جامعه مي‌گذارد و اين اهميت تا درجه‌اي برجسته شد كه مسكن سازي براي جوانان در دولت نهم و دهم به حركتي عملياتي و جهادي به عنوان زيربناي توسعه، سلامت و پيشرفت و تعالي تبدل گشت.
مجتمع بزرگ آبشار پروژه عظيمي است كه با چشم انداز بديع و زيبا چهره شرق اصفهان را دگرگون خواهد كرد. اين پروژه بي‌نظير كه از لحاظ وسعت و تجمع خدمات در كشور بي‌مانند و در خاورميانه كم نظير است با تكميل فازهاي عمراني خود در آينده نزديك، پايتخت فرهنگ و هنر و صنعت ايران زمين را صاحب بزرگترين مجتمع مسكوني خدماتي همراه با اجتماع كاربري‌هاي متعدد شهري و مدرن مي‌نمايد. نگاه سبز مسئولين طرح باعث گرديده كه تنها در هر بلوك مسكوني 20 درصد از فضا صرف ساخت سازه و مابقي در خدمت محيط زيست و فضاي سبز قرار گيرد. در سال 90 با كلنگ زني سالن‌هاي اجلاس سران در اصفهان در كنار مجتمع بزرگ آبشار ويژگي‌هاي اين طرح برجسته‌تر گرديده و قطعاً خدمات ارزنده‌اي در اين مجتمع براي آينده سايت اجلاس سران متصور خواهد بود.
مديرعامل شركت عمران آبشار اسپادانا در گفتگويي صميمانه پروژه مجتمع بزرگ آبشار را يكي از پروژه‌هاي بزرگ و ملي دانست كه در آينده بناي يادگاري براي نظام جمهوري اسلامي خواهد بود و افزود: كل فضاهاي پيش‌بيني شده در كنار هم مجموعه كاملي است كه مي‌تواند پاسخگوي همه نيازهاي گردشگري باشد به طوري كه گردشگر با اقامت در اين مجتمع نيازي به رفتن به مركز شهر مگر براي ديدن آثار تاريخي اصفهان ندارد.
جعفر آقايي با بيان اينكه شركت عمران آبشار اسپادانا در نظر دارد طراحي مجتمع بزرگ آبشار متناسب با معماري سنتي اصفهان باشد خاطرنشان كرد: استاندار اصفهان در بازديد از مجموعه از بناهاي در دست اجرا و معماري آن رضايت داشتند.
وي با يادآوري اينكه پروژه مجتمع بزرگ آبشار تا پايان سال گذشته اشتغالزايي مستقيم 5 هزار نفر را به دنبال داشته گفت: در حال حاضر حدود60 بلوك همزمان در حال اجراست و متراژ زيربناي بخش مسكوني در حال اجرا 1 ميليون و 800 هزارمتر مكعب است، اگر به طور متوسط به ازاي هر 2 متر اشتغال يك نفر را در نظر بگيريم در بخش خدماتي و تجاري مجموعه نزديك به 50 هزار نفر مشغول به كار مي‌شوند كه اين مهم انگيزه‌اي براي اجراي هرچه سريعتر پروژه مي‌باشد.
مديرعامل شركت عمران آبشار اسپادانا اضافه كرد: مجتمع‌هاي مسكوني اين پروژه در 7 فاز تعريف شده كه تا پايان شهريورماه جاري كليه تعهدات شركت تا فاز 5 به اتمام مي‌رسد و عمليات اجرايي50 درصد ديگر واحدهاي مسكوني اين مجتمع تا پايان سال 91 به اتمام مي‌رسد.
ادامه گفتگو با جعفر آقايي مديرعامل شركت عمران آبشار اسپادانا را مي‌خوانيد.
در خصوص روند اجراي پروژه مجتمع بزرگ آبشاراز ابتدا تاكنون توضيح دهيد.
با توجه به وسعت پروژه مجتمع بزرگ آبشار(پروژه عمراني شهيد كشوري) براي اخذ مصوبات اجرايي بايد تمهيداتي پيش‌بيني و با مراجع زيربط هماهنگي‌هاي لازم انجام مي‌شد همچنين براي اخذ مصوبات اجرايي، پروانه‌هاي ساختماني و مباحث شهرسازي از مراجع مربوطه كسب تكليف مي‌شد. در آن زمان به هر دليل براي اجراي اين پروژه وفاق در شهر اصفهان به وجود نيامد به طوري كه تا سال 87 فعاليت‌هاي محدودي در پروژه انجام شد و حتي پروژه در نظر مردم غيرقابل اجرا ديده مي‌شد. در سال 87 با انگيزه بالا، توجه ويژه و رهنمودهاي فرمانده كل ارتش جمهوري اسلامي پروژه‌هاي مربوط به بنياد تعاون ارتش فعال شد از جمله پروژه مجتمع بزرگ آبشار كه ظرف دو سال اخير به يكي از پروژه‌هاي مطرح كشور تبديل شد.
مجتمع بزرگ آبشار چه ويژگي‌ها دارد و چه كاربري‌هايي براي آن تعريف شده است؟
مجتمع بزرگ آبشار در شرق شهر اصفهان و در حاشيه رودخانه زاينده رود واقع شده است. محدوده اراضي اين مجتمع داراي وسعتي معادل 300 هكتار است كه 130 هكتار از آن بر اساس مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي به مجموعه‌هاي مسكوني و 170 هكتار به فضاي مجتمع كلان شهري اختصاص يافته است. در عرصه 170 هكتاري اين مجتمع بزرگ مجموعه‌هاي متنوعي پيش‌بيني شده از جمله مجموعه‌هاي تجاري، آموزشي، هتل‌ها، مجموعه‌هاي ورزشي، مجموعه آموزش عالي، شهربازي، مجموعه سينمايي، شهرك سلامت، كمپينگ و... همچنين مجتمع مسكوني آبشار كه به صورت برج‌هاي بلند مرتبه طراحي و در نقشه مجتمع جانمايي شده در 7 فاز اجرايي تعريف گرديده است.
سالن‌هاي اجلاس سران و مجتمع بزرگ آبشار چه تأثيرات متقابلي بر يكديگر دارند؟
مجتمع بزرگ آبشار در كنار شهر اصفهان با دسترسي‌هاي مناسب از موقعيت بسيار خوبي برخوردار است كه مي‌تواند به منظر گردشگري شهر بيفزايد. اين پروژه با قرارگيري در كنار مجموعه سالن‌هاي اجلاس سران وجهه بين‌المللي پيدا مي‌كند. از سوي ديگر اين مجتمع با كاربري‌هاي مختلف تعريف شده مي‌تواند تمام نيازهاي مهمانان اجلاس‌هاي بين‌المللي به امكاناتي چون شهرك سلامت، مجموعه‌هاي گردشگري، هتل‌ها، كمپينگ، شهربازي، مراكز تجاري، فرهنگي و نمايشگاهي را برطرف كند.
به عقيده شما بزرگترين مانع اجراي اين پروژه تا سال 87 چه بود؟
بزرگترين مشكل سال‌هاي گذشته پروژه را مي‌توان تجربه كم در آن مقطع و نبود وفاق و همبستگي لازم بين مسئولان و مديريت وقت شركت دانست و فعال شدن پروژه در دو سال گذشته به خاطر تكيه به توانمندي‌هاي شهرداري اصفهان، حمايت‌هاي استاندار در مباحث عمراني و جلب سرمايه گذار و از همه مهمتر رهنمودهاي فرمانده كل ارتش براي رفع مشكل مسكن پرسنل بوده است.
به تغييرات طرح پروژه مجتمع بزرگ آبشار از ابتدا تاكنون اشاره كنيد.
طرح شهرسازي پروژه چندين مرتبه در مسكن و شهرسازي مطرح شد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ابتدا قرار بود در اين مجتمع 23 هزار واحد مسكوني ساخته شود اما به خاطر ديدگاه مشاوران پروژه قرار شد مجموعه به شكلي طراحي و اجرا شود كه هم سودآور باشد و هم مشكل مسكن پرسنل را حل كند. مشاوران زيادي بر روي طرح پروژه كار كردند از جمله معاون عمراني وقت شهرداري اصفهان بر طرح پروژه اشراف كامل داشت. با توجه به اينكه نقاشي و طراحي چنين كاربرهايي در كنار هم تجربه بالايي مي‌خواهد و براي اينكه كاربري‌ها مكمل هم باشند چندين مرتبه روي طرح كار شد و از نقطه نظرات صاحب نظران طراحي و شهرسازي استفاده شد تا در نهايت مجموعه‌هاي خدماتي در كنار هم به نحوي طراحي و اجرا شود كه براي رفع نيازهاي همه مردم شهر اصفهان مؤثر باشد و امروز مي‌توانيم قول دهيم كه چنين طرحي با قابليت‌هاي كاربري در سطح كشور وجود ندارد و اين پروژه باعث افتخار همه مردم اصفهان و كشور خواهد بود.
آيا در طراحي اين پروژه توجيه مديريت بحران و مقاوم سازي در نظر گرفته شده است؟
در طراحي سازه‌هايي كه در اين پروژه اجرا مي‌شود كليه محاسبات با درنظر گرفتن مقررات ملي ساختمان انجام شده به علاوه سازه‌ها و مصالحي كه الان در پروژه استفاده مي‌شود از كيفيت و استانداردهاي بالاي شهرسازي برخوردار است. از طرف ديگر با توجه به اينكه اين پروژه كاملاً بر اساس مقررات ملي ساختمان اجراي مي‌شود، تمام مصوبات لازم كه مباحث مديريت بحران را در آينده راحت مي‌كند پيگيري مي‌كنيم.

در خصوص دسترسي‌هاي پيش‌بيني شده مجتمع بزرگ آبشار به شهر اصفهان نيز توضيح دهيد.
مجتمع بزرگ آبشار با دسترسي به رينگ سوم و چهارم ترافيكي از نظر دسترسي به معابر خودرويي هيچ محدوديتي ندارد. براي دسترسي به مترو هم با سازمان قطار شهري مكاتبه داشته و پيشنهاداتي ارائه كرديم كه در حال پيگيري است. ساكنان اين مجتمع دسترسي راحتي به اتوبان‌هاي شهر دارند ضمن اينكه باتوجه به خدمات پيش‌بيني شده نيازي به دسترسي به شهر ندارند اما مردم اصفهان حتماً به اين مجموعه نياز خواهند داشت كه بي‌شك مسئولان همكاري لازم را براي فراهم كردن دسترسي بيشتر و بهتر به اين پروژه خواهند داشت.
واحدهاي مسكوني مجتمع آبشار چه زماني تكميل و بهره‌برداري مي‌شوند؟
برنامه شركت عمران آبشار اسپادانا تحويل كليه واحدهاي مورد تعهد تا پايان سال 1391 به اعضاست. به علاوه شركت در مراحل نهايي تأييد دريافت تسهيلات مسكن مهر براي 4 هزار و 500 واحد مي‌باشد. الان اسناد پروژه نيز هيچ گونه معارضي ندارد و اسناد 6 دانگ در حال تفكيك و اجراست كه به زودي مي‌توانيم براي هر واحد مسكوني سند صادر كنيم.
گفتني است مجتمع بزرگ آبشار(پروژه عمراني شهيد كشوري) تنها پروژه‌اي است كه مصوبه شوراي عالي مسكن و شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي را دارد. پس از طراحي اين مجتمع با كاربري‌هاي تعريف شده، شوراي عالي معماري و شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي در سال 85 اين طرح را مصوب كرد و قريب به يكسال طول كشيد تا طرح ابلاغ شد. در پايان سال 89 اين طرح در كميسيون ماده 5 كاملاً مصوب شد و در حال حاضر به هيچ مصوبه‌اي در بخش مسكوني نياز نداريم در بخش خدماتي هم به دليل بزرگ بودن طرح‌ها كه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري را دارد مصوبه‌اي نياز نداريم اما اين طرح‌ها بايد در كارگروه مسكن استانداري مطرح شود تا نيازهاي شهر در آن ديده شود.
در خصوص فضاهاي سبز و پارك 15 هكتاري پيش‌بيني شده در اين پروژه نيز توضيح دهيد.
مجموعه‌هاي مسكوني در اين پروژه با عرصه‌هاي باز و فضاي سبز كافي طراحي شده به طوري كه ساخت ابنيه در كل مجموعه زير 20 درصد است با اين وجود در مركز مجتمع بزرگ آبشار پارك بزرگي در قالب 15 هكتار فضاي سبز در حال احداث است كه با پيش‌بيني كليه امكانات آسايش و رفاه مردم، از نظر زيست محيطي قابليت خوبي براي شهر اصفهان دارد. شركت عمران آبشار اسپادانا با اينكه كاملاً متولي اجراي فضاي سبز پروژه نبود اما با مشاركت شهرداري اصفهان و هماهنگي با سازمان پارك‌ها و فضاي سبز شهرداري اين پارك 15 هكتاري را ظرف چند ماه آينده به اتمام مي‌رساند.
در بخش فرهنگي چه خدماتي در مجتمع آبشار پيش‌بيني شده است؟
شركت عمران آبشار اسپادانا هميشه در اين انديشه است كه در راه تعالي فرهنگ كشور پيشرو باشد به همين منظور 2 هكتار از اراضي مجتمع بزرگ آبشار را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي ايجاد تالار بزرگ شهر و موزه مركزي اختصاص داد كه 2 سال پيش با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت كلنگ زني آن همزمان با فاز 6 پروژه انجام شد و درحالي كه به خاطر كمبود اعتبار اجراي اين مجموعه طولاني شد اخيراً اين پروژه تجهيز كارگاه شده و مقرر شده در يك برنامه دو ساله اجرايي شود. همچنين سرمايه گذاراني علاقمند بودند در اين مجموعه شهربازي علمي ايجاد شود كه كليه دانش آموزان از پايين تا بالاترين مقطع آموزش‌هاي مختلف را به صوت بازي و تفريح تجربه كنند. حدود 4 و نيم هكتار به مجموعه‌هاي فرهنگي مذهبي اختصاص داده شده و در حال حاضر در مجموعه آموزش عالي، دانشگاه آزاد و دانش پژوهان براي حضور در اين مجموعه اعلام آمادگي كرده‌اند.
در عرصه 170 هكتاري اين مجتمع بزرگ چه مجموعه‌هاي خدماتي ديگري پيش‌بيني شده است؟
در طراحي مجتمع بزرگ آبشار فضاي 12 هكتاري براي احداث يك مجموعه ورزشي بزرگ و كامل اختصاص داده شده كه كليه رشته‌هاي ورزشي در آن پيش‌بيني شده و با استقبال خوب سرمايه گذاران به زودي فعال مي‌شود. در بخش گردشگري در اين پروژه 2 هتل 5 ستاره و 11 برج هتل آپارتمان و كمپينگ بزرگ پيش‌بيني شده كه متولي اجراي آن شهرداري است. بزرگترين بخش تجاري كشور در كنار ميدان بزرگي در انتهاي اتوبان شهيد كشوري ايجاد مي‌شود. 430 هزار متر كل زيربناي اين مجموعه و 280 هزار متر زيربناي مفيد تجاري آن مي‌باشد. مجموعاً 1 ميليون مترمكعب زيربناي تجاري در كل پروژه است و در عين حال نوع طراحي اين مجموعه به نحوي است كه فراتر از كليه مجموعه‌هاي تجاري شهر اصفهان خواهد بود به طوري كه از كليه نقاط كشور و حتي خاورميانه بازديدكننده خواهد داشت. اين مجموعه تركيبي از فضاهاي تجاري متنوعي است كه كاربري‌هاي داخلي آن مرتب تغير مي‌كند و بازديدكننده شاهد تنوع فضاهاي پيش‌بيني شده خواهد بود.
همچنين به زودي عمليات اجرايي شهرك سلامت با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در عرصه 14 هكتار آغاز مي‌شود. در اين شهرك، مجموعه بيمارستان فوق تخصصي با سرمايه‌گذاري مديريت بيمارستان سعدي با پيش‌بيني همه خدمات درماني استاندارد احداث مي‌شود. رويكرد ما اين است كه اين بيمارستان كه در كنار آن خدمات درماني مختلف و مجموعه مطب پزشكان بنا مي‌شود از نظر خدمات پزشكي، اقامتي و دسترسي در سطح خاورميانه رتبه اول را داشته باشد.
جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اجراي اين پروژه چگونه است؟
در رابطه با جلب سرمايه‌گذاري اجراي پروژه مجتمع بزرگ آبشار شرط خاصي وجود ندارد اما مهم است كه مطمئن باشيم در بدست آوردن اين سرمايه اقتصاد اسلامي رعايت شده و با تكيه به اين مهم الان با سرمايه گذاران خصوصي تعامل داريم و با اطمينان اعلام مي‌كنيم با سرمايه گذاران خصوصي در هر بخش تعامل خواهيم داشت. الان سرمايه‌گذاري شهرك سلامت به نتيجه رسيده و در بخش تجاري با بانك صادرات در حال تعامل هستيم در بخش‌هاي ديگر هم از سرمايه گذران دعوت مي‌كنيم همراه اين پروژه باشند.
چه برنامه‌اي براي فراهم كردن زيرساخت‌هاي خدماتي مورد نياز مجتمع بزرگ آبشار داريد؟
خوشبختانه استانداري اصفهان همكاري‌هاي خوبي در اجراي اين پروژه داشته است و در بازديد استاندار اصفهان از اين پروژه، مجموعه مشكلات خدماتي در بخش مسكوني مطرح و با دعوت استاندار از متوليان خدمات رساني جلسه‌اي برگزار شد كه در اين جلسه مشكلات و راهكارهاي آن مشخص شد. الان آبرساني پروژه توسط منبع ده هزار متر مكعبي تأمين مي‌شود. شركت برق هم در هر نقطه‌اي كه اجراي آن به پايان مي‌رسد خدمات رساني مي‌كند در بخش تأمين گاز مشكلي نداشته‌ايم و فاضلاب مجتمع در حال اتصال به فاضلاب شهري است.
تاكنون در اجراي پروژه مجتمع بزرگ آبشار با چه فرصت‌ها و چالش‌هايي رو به رو شده ايد؟
تا پيش از سال 87 شركت عمران آبشار اسپادانا فقط مديريت پروژه را به عهده داشت و پيمانكاران متولي اجرا بودند اما الان با مجموعه تجهيزاتي كه در اختيار داريم امكان اجراي كليه مراحل توسط شركت وجود دارد به گونه‌اي كه در بخش ساخت و ساز، كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي مجهزي با بهره گيري از شيوه‌هاي جديد داريم كه اين قابليت‌ها بعد از اتمام اين پروژه در اجراي پروژه‌هاي ديگر ديگر قابل استفاده است.
اما بزرگترين چالشي كه با آن مواجه‌ايم اين است كه در محدوده ساخت و ساز مجتمع افرادي سكونت دارند كه روز به روز تعداد آنها زياد و خدمات رساني به آنها مشكل مي‌شود. به همين خاطر از مسئولان خدمات رساني شهر درخواست داريم به مشكلات اين پروژه توجه بيشتري داشته باشند.
پس از اتمام عمليات اجرايي و تحويل واحدهاي مسكوني، مجتمع آبشار چگونه مديريت خواهد شد؟
مجتمع بزرگ آبشار در آينده نياز به مديريت هماهنگ دارد بر اين اساس پس از پايان تعهدات و واگذاري مالكيت‌ها، مديريت پروژه را به شهرداري محول مي‌كنيم و حضورمان در مجتمع بزرگ آبشار در حدود مالكيتمان خواهد بود. اين مجموعه جزو محدوده منطقه 6 شهرداري اصفهان مي‌باشد و در حال حاضر از يك شركت خصوصي براي تأمين امنيت مجتمع استفاده مي‌كنيم با اين حال در حوزه امنيتي، اين مجتمع بايد تحت پوشش نيروهاي امنيتي و انتظامي باشد اما شركت اعتقادي به ديوار و حصار نداشته و به هيچ وجه حصاري در اطراف مجتمع ايجاد نخواهد شد بلكه تأمين امنيت را از راهكارهاي معمول شهري دنبال مي‌كنيم.
در پايان بايد گفت رضايت مردم و ساكنان مجتمع بزرگ آبشار زماني جلب مي‌شود كه با آرامش در اين مجموعه زندگي كنند و همه مسائل فرهنگي و خدماتي براي زندگي صد در صد راحت و آسوده مردم فراهم شده باشد. از همه متوليان و مسئولان استان تا اين مرحله تشكر كرده و دست استمداد براي جلب رضايت مردم به سوي آنها دراز مي‌كنيم.
* مديرعامل شركت عمران آبشار اسپادانا: مجتمع بزرگ آبشار در حاشيه رودخانه زاينده‌رود با دسترسي‌هاي مناسب از موقعيت بسيار خوبي برخوردار است كه مي‌تواند به منظر گردشگري شهر اصفهان بيفزايد. اين پروژه با قرارگيري در كنار مجموعه سالن‌هاي اجلاس سران وجهه بين‌المللي پيدا مي‌كند

http://www.jomhourieslami.com/1390/13900226/13900226_17_jomhori_islami_shahrestan_0027.html