"دايره المعارف صحابه پيامبر اعظم(ص)" رونمايي شد
روزنامه جمهوري اسلامي
29/01/1392
سرويس خبر: داخلي
"دايره المعارف صحابه پيامبر اعظم(ص)" رونمايي شدمجموعه هفت جلدي "دايره المعارف صحابه پيامبر اعظم(ص)" عصر ديروز با حضور جمعي از پژوهشگران مذهبي و فرهنگي رونمايي شد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي رئيس سازمان تبليغات اسلامي در مراسم رونمايي از اين اثر گفت: زندگي صحابه پيامبر(ص) نمونه‌اي از سبك زندگي اسلامي براي همه مسلمانان ارائه مي‌دهد.
حجت الاسلام "سيدمهدي خاموشي" افزود: افرادي كه پيامبر(ص) را درك كرده اند، رفتار و گفتار و نقل قول آنها مي‌تواند الگويي خاص را به جامعه هديه دهد.
وي در ادامه از تاليف اين دايره المعارف تقدير و آن را يكي از كتاب‌هاي نادر در زمينه تاريخ اسلام توصيف كرد.
رئيس سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به حجيت قرآن و سخن پيامبر(ص) افزود: سيره و روش عملي پيامبر(ص) نيز بر تمامي مسلمانان حجت است.
وي با بيان اينكه پيامبر اكرم(ص) به عنوان رساننده وحي، مهمترين نسخه هدايت بشري را ارائه كرده اند، ادامه داد: محققان و انديشمندان اسلامي بايد با مطالعه دقيق و جامع از زندگي فردي، اجتماعي، سياسي و محيط پيراموني آن حضرت، اين حقايق را براي مردم بيان كنند.
پس از رونمايي از مجموعه هفت جلدي "دايره المعارف صحابه پيامبر اعظم(ص)" از دست اندركاران تاليف و گردآوردي اين اثر تجليل شد.
مجموعه هفت جلدي "دايره المعارف صحابه پيامبر اعظم(ص)" به شرح حال سيصد نفر از ياران پيامبر اكرم(ص) مي‌پردازد.
در اين كتاب كه از منابع اهل سنت و شيعه استفاده شده، ديدگاه شيعه نيز درباره صحابه پيامبر(ص) به جهان اسلام ارائه شده است.

http://www.jomhourieslami.com/1392/13920129/13920129_03_jomhori_islami_akhbar_dakheli_0027.html