سرپرست وزارت كار: حق مسكن و بن كارگري به زودي افزايش مي‌يابد
روزنامه جمهوري اسلامي
09/02/1392
سرويس خبر: اقتصادي
سرپرست وزارت كار:
حق مسكن و بن كارگري به زودي افزايش مي‌يابدسرپرست وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي در خصوص افزايش حق مسكن و بن كارگري گفت: حق مسكن و بن كارگري در دستمزد 92 به زودي با حضور شركاي اجتماعي در جلسه شوراي عالي كار تعيين خواهد شد.
به گزارش تسنيم، اسدالله عباسي افزايش حق مسكن و بن كارگري را در آستانه هفته كارگر خبر خوش براي كارگران خواند و اظهار داشت: در آخرين جلسه تعيين دستمزد 92 در شوراي عالي كار، نمايندگان كارگران و كارفرمايان توافقاتي را مبني بر افزايش قدرت خريد كارگران داشتندكه به زودي مباحث مورد نظر با توافق شركاي اجتماعي تعيين تكليف شده و به هيئت دولت فرستاده خواهد شد.
سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون كار با نظر شركاي اجتماعي تهيه و به مجلس فرستاده شد افزود: اكنون اين پيش نويس در كميسيون اجتماعي با نظر نمايندگان كارگري و كارفرمايي در حال بررسي است.
عباسي تاكيد كرد: پس از بررسي و نهايي شدن، اين لايحه درصحن مجلس به تصويب مي‌رسد و امكان بازگشت مجدد به دولت وجود ندارد.
عباسي با اشاره به افزايش مجدد دستمزد 92 خاطر نشان كرد: دستمزد كارگران براي سال جاري با توافق نمايندگان كارگري و كارفرمايي در جلسه شوراي عالي كار به تصويب رسيد. بنابراين هر گونه شكايت از دستمزد غيرقانوني است و جنبه سياسي دارد.
عباسي ادامه داد: دستمزد 92 به صورت قانوني تعيين شده است و نيازمند بررسي مجدد در ديوان عدالت اداري نيست.

http://www.jomhourieslami.com/1392/13920209/13920209_18_jomhori_islami_eghtesadi_0004.html