مضرات مصرف زياد قند و شكر
روزنامه جمهوري اسلامي
04/06/1392
سرويس خبر: گوناگون
مضرات مصرف زياد قند و شكرمصرف زياد قند و شكر و مواد غذايي حاوي آنها تبعات زيادي از جمله پوسيدگي دندان در كودكان و اضافه وزن، ديابت، بيماري قلبي و آرتريت را در سنين بالاتر به دنبال دارد.
"حامد پورآرام"، كارشناس ارشد دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت در مورد مضرات مصرف قند و شكر و مواد قندي اظهار داشت: امروزه متأسفانه شاهد افزايش روز افزون مصرف قند و محصولات شيرين هستيم چرا كه به مرور كارخانه‌هاي مواد غذايي براي جذب مشتري غذاهاي شيرين توليد مي‌كنند و ذائقه مردم به غذاهاي شيرين عادت مي‌كند.
وي با اشاره به آماري كه انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور بين سالهاي 79 تا 81 در طرح جامع مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي خانوار انجام داده تصريح كرد: سرانه مصرف مواد قندي در كشور 59 گرم است كه حدود 8 درصد انرژي دريافتي را در بر مي‌گيرد. غافل از اينكه قند و تركيبات حاوي قند فقط كالري زيادي به بدن تحميل كرده و مواد مغذي لازم را براي بدن تامين نمي‌كنند.
ديابت، بيماري قلبي و اضافه وزن زاييده ذائقه شيرين
پور آرام گفت: ذائقه شيرين كه به طور معمول از همان كودكي ايجاد مي‌شود. عوارض جسماني متعددي نظير اضافه وزن، ديابت، بيماري قلبي و آرتريت را در سنين بالاتر به دنبال خواهد داشت و سبب ايجاد پوسيدگي دندان به ويژه در كودكان مي‌شود.
اين كارشناس ارشد تغذيه گفت: هر گرم مواد قندي 4 كيلوكالري انرژي توليد مي‌كند و در بسياري از مطالعات مصرف زياد قند و شكر با افزايش شيوع بعضي از سرطان‌ها مرتبط شناخته شده است.
به گفته پورآرام مصرف زياد قندهاي ساده به علت تحريك ترشح انسولين موجب افت قند خون شده كه خود به تمايل بيشتر به مصرف قندهاي ساده و متعاقب آن افزايش انرژي دريافتي و اضافه وزن و چاقي منجر مي‌شود.
وي توصيه كرد تا كمتر از 10درصد انرژي روزانه از طريق قندهاي ساده تأمين شود.

http://www.jomhourieslami.com/1392/13920604/13920604_06_jomhori_islami_goonagoon_0005.html