نيروگاه شهيد بسطامي شاهرود به شبكه سراسري گاز متصل شد
روزنامه جمهوري اسلامي
28/06/1392
سرويس خبر: شهرستان
نيروگاه شهيد بسطامي شاهرود به شبكه سراسري گاز متصل شد


سمنان- خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي: واحددوم بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي شهيد بسطامي شاهرود به شبكه سراسري گازمتصل شد.
سيد علي اكبرصباغ، مديرعامل شركت برق منطقه‌اي سمنان بااعلام مطلب فوق، به خبرنگارما گفت: اين واحد كه پيش از اين براي توليد برق ازسوخت گازوئيل استفاده مي‌كرد، پس از انجام مقدمات راه اندازي و آزمايش‌هاي مربوطه و كنترل‌هاي فني و ايمني به شبكه سراسري گازطبيعي متصل شد.
وي اقتصادي تربودن توليد برق، افزايش كارآيي، كاهش هزينه تعمير ونگهداري و كمك به حفظ بهتر محيط زيست راازمهمترين نتايج استفاده از گازطبيعي در بخش گاز اين نيروگاه دانست.
گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه‌اي سمنان حاكيست، درنيروگاههاي توليد برق، انرژي حرارتي حاصل گازمتراكم ناشي ازاحتراق سوخت نظير گازوئيل، مازوت وياگازطبيعي، عامل اصلي به حركت درآوردن توربين‌ها براي توليد انرژي الكتريكي مي‌باشد.

http://www.jomhourieslami.com/1392/13920628/13920628_17_jomhori_islami_shahrestan_0014.html