متولي توزيع سبد كالاي دولت مشخص شد
روزنامه جمهوري اسلامي
15/10/1392
سرويس خبر: داخلي
متولي توزيع سبد كالاي دولت مشخص شد


شبكه تعاوني‌هاي مصرف كشور به عنوان متولي توزيع سبد كالاي دولت تعيين شدند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به دنبال برگزاري نشست مشترك اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، افراد مشمول دريافت سبد كالايي دولت شناسايي و اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي مصرف متولي توزيع سبد كالايي دولت شدند.
همچنين در نشست اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف با معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب شد كه نوبت اول سبد كالايي دولت در بهمن ماه سال جاري از طريق شبكه اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي مصرف سراسر كشور ميان افراد مشمول طرح توزيع شود.
به گزارش ايسنا، به دنبال ابلاغ مصوبه دولت در مورد اعطاي سبد كالاي حمايتي به اقشار كم درآمد جامعه كه از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري صورت گرفت، همه كارگران مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي و كليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي،‌ سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور، روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان، دانشجويان متاهل و طلاب مشمول دريافت سبد كالاي دولت شدند.
هيأت وزيران در جلسه 20 آذر 92 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب كرد كه در راستاي سياستهاي حمايتي دولت از برخي اقشار جامعه، سبدكالايي شامل 1.8 كيلوگرم روغن نباتي مايع، 10 كيلوگرم برنج، 4 كيلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنير بسته‌بندي و 1.8 كيلوگرم تخم مرغ به افراد مشمول اين تصويب‌نامه طي دو نوبت تا پايان سال جاري تحويل داده شود.
به موجب اين تصويب‌نامه، سبد كالاي حمايتي دولت به صورت رايگان و در ازاي بن تحويل و در بهمن و اسفند ماه سال جاري ميان گروههاي هدف توزيع خواهد شد.

http://www.jomhourieslami.com/1392/13921015/13921015_03_jomhori_islami_akhbar_dakheli_0002.html