باسمه تعالي

 

 

آشنايي با روزنامه جمهوري اسلامي

ارتباط با روزنامه جمهوري اسلامي

سازمان انتشارات

آشنايي با روزنامه جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي

تهران، ميدان بهارستان،
خيابان مجاهدين اسلام،
روبروي ساختمان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،
دفتر مرکزي روزنامه جمهوري اسلامي
کد پستي: 1154917711

تلفن:

(+9821) 77644420-9
صندوق پستي 4973-11365
تلکس: 216045 جرس
نمابر: 77644418

چاپ رجا (روزنامه جمهوري اسلامي)
77533946 - 77533141

پايگاه اينترنتي:
http://www.JomhouriEslami.com
 

پست الکترونيکي:
info@JomhouriEslami.com 

- مروري تطبيقي بر طرح تغيير قانون مطبوعات
- جاودانه تاريخ: آشنايي با افكار و انديشه هاي شهيد مظلوم آيت الله بهشتي
-
امام خميني، آزادي و مطبوعات
- اسلام و غرب
- ليبراليسم، ريشه اصلي كشاكشها
- نقش استعمار در پيدايش وهابيت
- تعاليم امام حسن مجتبي (ع) به زبان دعا و حديث
- تربيت اجتماعي در ادعيه و زيارات
- جاودانه ها ( مجموعه خاطرات رزمندگان )
- ارزشها در نگاه شهيد بهشتي

روزنامه جمهوري اسلامي نخستين شکوفه مطبوعاتي انقلاب اسلامي است که در بحبوحه فشارهاي سياسي تبليغاتي دشمنان ملت، پا به عرصه وجود گذاشت.

نخستين شماره اين روزنامه در نهم خرداد ماه 1358 منتشر شد. انتشار اين روزنامه در واقع پاسخ به نياز هاي عيني جامعه انقلابي ما در جهت دفاع، تبيين و تثبيت ارزشهاي اسلامي و آرمانهاي انقلاب و ملت بود. دقيقا به همين خاطر بود که روزنامه از همان آغاز،  . . .

ادامه >>>