جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۰۳

آبان
۱۳۹۵
شمـاره
۱۰۷۱۹

جهانگیری: رفع موانع بانکی مهمترین پیش نیاز توسعه روابط اقتصادی ایران و مالزی است
قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973 ابلاغ شد
جهت گیری دولت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در عرصه داخلی و خارجی است
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 35 طرح استانی با اعتبار 2هزار و 691 میلیارد تومان

صفحه ۹