جمعه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۶

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:۲۳

دی
۱۳۹۵
شمـاره
۱۰۷۸۲

خوشرو: سازمان ملل از اعضایش بخواهد گفت‌وگو میان تمدن‌ها را ترویج کنند
توضیحات وزارت‌خارجه در مورد نحوه اعلام مواضع این وزارتخانه
امریکا اطمینان داد با اقداماتی که انجام داده تصویب ایسا تاثیری بر اجرای برجام نخواهد گذاشت
کناره گیری از برجام اعتبار آمریکا را از بین می برد
سخنگوی وزارت خارجه انفجارهای انتحاری افغانستان را محکوم کرد
ادعای رویترز درخصوص تصمیم تهران برای کوتاه آمدن از بحث درباره تمدید
اتحاد جهان اسلام در مقابله با خطرات مشترک تهران